โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เรื่องขอเชิญชวนผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มีที่ตั้งอยู่ในค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้และปลุกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่นักเรียน เยาวชน และประชนทั่วไปชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โทรศัพท์ : 032-508-352 , 032-508-406-9 โทรสาร 032-508-396

เว็บไซต์ http://sirindhornpark.or.th/2019/ , เฟสบุ๊ค www.facebook.com/siepchaam/


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 222
  • Total: 73.967