โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เผยแพร่วารสารสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 3 ปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้จัดทำวารสารสถานการณ์ด้านแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจและแรงงานที่สำคัญ ข้อมูลตัวชี้วัดภาวะแรงงาน เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง และทราบถึงแนวโน้มของตลาดแรงงานด้านการจ้างงาน ว่างงาน และเลิกจ้าง ทั้งนี้ ได้เผยแพร่วารสารสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม - กันยายน) ใน Website ของกระทรวงแรงงาน โดยสามารถเข้าชมรายละเอียดที่ https://qrgo.page.link/k3ygm

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 369
  • Total: 73.728