โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564

1. รายงานแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 เดือนต.ค.- ธ.ค.63.pdf

2. รายงานแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 เดือนม.ค. - มี.ค.64.pdf


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 813
  • Total: 123.599