โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

1. งบไตรมาส1_เดือนพ.ย62 (27.พ.ย.62).pdf
2. งบไตรมาส1_เดือนธ.ค62 (25 ธ.ค.62).pdf
3. งบไตรมาส2_เดือนม.ค.63 (31 ม.ค. 63).pdf
4. งบไตรมาส2_เดือนก.พ.63 (28 ก.พ.63).pdf
5. งบไตรมาส2_เดือนมี.ค.63 (31 มี.ค. 63).pdf
6. งบไตรมาส3_เดือนเม.ย.63 (28 เม.ย.63).pdf
7. งบไตรมาส3_เดือนพ.ค.63 (25 พ.ค. 63).pdf
8. งบไตรมาส3_เดือนมิ.ย63 (29 มิ.ย. 63).pdf
9. งบไตรมาส4_เดือน ก.ค63 (31 ก.ค. 63).pdf

10. งบไตรมาส4_เดือนส.ค63 (27 ส.ค. 63).pdf

11. งบไตรมาส4_เดือนก.ย.63 (28 ก.ย. 63).pdf

 

โดยนางสาวพัชรพร ตุปัต


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 929
  • Total: 76.285