โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

1. งบไตรมาส1_เดือนต.ค.- ธ.ค.63.pdf

2. งบไตรมาส2_เดือนม.ค.64.pdf

3. งบไตรมาส2_เดือนก.พ.64.pdf

4. งบไตรมาส2_เดือนมี.ค.64.pdf 

5. งบไตรมาส3_เดือนเม.ย.64.pdf

 

 

 

 

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 786
  • Total: 123.572