โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ เดือน(กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๔)

สัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ เดือน (กุมภาพันธ์- กันยายน ๒๕๖๔)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 186
  • Total: 138.817