โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้เข้ารับบริการ ประจำปี งบประมาณ 2562

วันที่ประกาศ: 
26 กันยายน 2018
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงดูผู้เข้ารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง

  • Today: 457
  • Total: 81.580