โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์ด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2563

   - ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้าน

คนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2563


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 476
  • Total: 81.598