โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในการประชุมวิพากษ์การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในการประชุมวิพากษ์การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 471
  • Total: 78.853