โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใ้ช้งานเกิน 5 ปี และเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี e-bidding


  • Today: 734
  • Total: 82.881