โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ สำหรับใช้ในโครงการสัมมนา เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร พก. ประจำปี 2562

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ สำหรับใช้ในโครงการสัมมนา เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร พก. ประจำปี 2562


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 472
  • Total: 81.595