โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ การเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ


  • Today: 669
  • Total: 79.048