โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง (caregiver) และผ่านการอบรมทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2

ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง (caregiver) และผ่านการอบรมทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง