โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาสถานการณ์การจัดบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก รายการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดระบบข้อมูลเพื่อการให้บริการของประเทศไทยและต่างประเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาสถานการณ์การจัดบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก รายการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดระบบข้อมูลเพื่อการให้บริการของประเทศไทยและต่างประเทศ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 767
  • Total: 79.140