โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร

  ด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 685
  • Total: 79.063