โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างศึกษาวิเคราะห์สวนเกษตรกรรมเพื่อฝึกอาชีพคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจ้างศึกษาวิเคราะห์สวนเกษตรกรรมเพื่อฝึกอาชีพคนพิการ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 673
  • Total: 79.052