โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 10 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 10 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 43
  • Total: 81.727