โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (Service Link) จำนวน 5 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (Service Link) จำนวน 5 รายการ

 


  • Today: 684
  • Total: 82.833