โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าอาคารกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าอาคารกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • Today: 1439
  • Total: 79.801