โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ภายในศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และท่อน้ำทิ้งซิงค์อ่างล้างจานห้องเตรียมอาหาร ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ภายในศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และท่อน้ำทิ้งซิงค์อ่างล้างจานห้องเตรียมอาหาร ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง