โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม อาคาร ๖๐ ปี ชั้น ๓ กรมประชาสงเคราะห์ พร้อมปรับปรุงห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม อาคาร ๖๐ ปี ชั้น ๓ กรมประชาสงเคราะห์ พร้อมปรับปรุงห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 196
  • Total: 73.557