โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2563)

ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2563)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 611
  • Total: 78.990