Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. เปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพทำกาแฟ เครื่องดื่มและเบเกอรี่ สร้างรายได้ให้ครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา รุ่นที่ 2

พก. เปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพทำกาแฟ เครื่องดื่มและเบเกอรี่ สร้างรายได้ให้ครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา รุ่นที่ 2

04-12-2566
พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ. 2566 - 2569 ครั้งที่ 1/2566

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ. 2566 - 2569 ครั้งที่ 1/2566

04-12-2566
พม. ร่วมสัมภาษณ์สด รายการสถานีประชาชน ประเด็นเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. ร่วมสัมภาษณ์สด รายการสถานีประชาชน ประเด็นเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

29-11-2566
รองอธิบดี พก. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ พก.

รองอธิบดี พก. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ พก.

29-11-2566
พก. ประชุมคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2566

พก. ประชุมคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2566

28-11-2566
พก. รับมอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จากบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พก. รับมอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จากบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

28-11-2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Media พก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 new
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน ๑๓ คน (ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 คน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
ราคากลาง เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ราคากลาง ซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 คน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
ราคากลาง จ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2566
ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. จำนวน ๑๓ คน (ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (ธ.ค. 66 - มี.ค. 67)
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และทุกคนในสังคม
ราคากลางโครงการ Market fair เรารู้ คุณทำได้
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
สำนักงานธนานุเคราะห์ ขอส่งสำเนาประกาศ จำนวน 3 เรื่อง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับโอนนิติกรชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ สำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ และรางวัลการประกวดภาพถ่ายคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖
ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566
📣📣พก. ขอเชิญชวน คนพิการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๒ เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน ๓ เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ข่าวบุญการถมหินคลุกเพื่อปรับพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณวัดหนองทะลอก
ประชาสัมพันธ์ตราไปรษณียากรส่วนตัวประเพณีวิ่งควาย ครั้งที่ 152 ประจำปี 2566
แนวทางการปฏิบัติเพื่อขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2566
แนวทางการพิจารณาโครงการประชาสัมพันธ์ด้านคนพิการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
ประกาศ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการจิตวิทยาสติสร้างสุขในองค์กรสู่ Model การสร้างความยั่งยืน ในสังคมไทย
ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
Copyright © 2020 - 2023 DEP.go.th