โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ด้านการกีฬาคนพิการ

วันนี้ (12 มี.ค. 63) อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา เพื่อพิจารณาศึกษาข้อมูลการดำเนินงานด้านกีฬาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยมี พลเอกธงชัย สาระสุข ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม หมายเลข 2201 ชั้น 22 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ

 


  • Today: 1358
  • Total: 79.721