โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศประปวดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ เดือน (กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๔)

ประกาศ ประกวด จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ เดือน (กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๔)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 224
  • Total: 73.969